Contact


De secretaris van Popkoor la Sído is:
Erna Brus (secretaris@lasido.nl)


Voor informatie over het boeken van Popkoor la Sido: concert@lasido.nl