Contact


De secretaris van Popkoor la Sído is:
Erna Brus (secretaris@lasido.nl)

Andere mailadressen:
Voor algemene informatie: info@lasido.nl
Voor informatie over het boeken van Popkoor la Sido: concert@lasido.nl